Gabinet Stomatologiczny

Małgorzata Wieloch
Gabinet Warszawa
ul. Garibaldiego 4 lok. 3B
tel. +48 22 740 90 40

Zasady ogólne pracy i przyjęć pacjentów w gabinecie stomatologicznym

1. Umawianie wizyt

Asystentka przyjmuje zgłoszenie na wizyty osobiste lub telefoniczne pod numerami telefonów:

tel. 22 740 90 40
kom. 501 17 24 10

Pacjent jest umawiany po przeprowadzeniu przez asystentkę krótkiego wywiadu określającego cel wizyty.

Recepcja gabinetu stomatologicznego pracuje:

poniedziałek: 9.00 – 14.00
wtorek: 10.00 – 18.00
środa: 9.00 – 14.00
czwartek: 10.00 – 18.00
piątek: 9.00 – 14.00

Gabinet jest nieczynny w soboty, niedziele i święta oraz w dni wolne.

W przededniu wizyty pacjent otrzymuje sms z przypomnieniem lub wizyta jest potwierdzana telefonicznie przez asystentkę.

Pierwszeństwo przyjęć mają zawsze pacjenci planowi.

W przypadkach nagłych i bólowych do dyspozycji pozostaje pomoc doraźna:

1. Prywatne Całodobowe Centrum Stomatologii, Powiśle, ul. Ludna 10, tel. 22 625 01 02, 22 625 01 05
2. Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, ul. Nowogrodzka 59 lok 11, tel. 22 628 03 43

Jeśli pacjent w sytuacji nagłej zdecyduje się czekać na wizytę w naszym gabinecie staramy się wyznaczyć wizytę w najbliższym możliwym terminie.

 

2. Na pierwszej wizycie

Pacjent zostaje poproszony o wypełnienie karty pacjenta z danymi do identyfikacji (imię, nazwisko, adres, numer telefonu) oraz karty z danymi dotyczącymi stanu zdrowia, po czym potwierdza pisemnie zapoznanie się z cennikiem i z „Zasadami ogólnymi pracy gabinetu”, wyraża również pisemnie zgodę na proponowane zabiegi.

Po określeniu celu wizyty, po badaniu i ewentualnie wykonaniu badań dodatkowych, lekarz ustala plan leczenia i wstępny kosztorys. Przed przystąpieniem do zabiegu pacjent wyraża pisemna zgodę na zabieg.

 

3. Przyjęcia pacjentów w gabinecie

Pacjenci planowi przyjmowani są wg umówionej wcześniej kolejności.

Okoliczności przeprowadzenia zabiegu u każdego pacjenta są inne w związku z czym może wystąpić nieprzewidziane wcześniej przedłużenie czasu planowej wizyty. W takich sytuacjach pacjenci proszeni są o wyrozumiałość i cierpliwość. W miarę możliwości asystentka powiadamia telefonicznie pacjentów o zaistniałym spóźnieniu.

Pierwszeństwo przyjęć mają pacjenci zapisani na planową wizytę.

Pacjenci objęci opieką gabinetu w przypadkach nagłych i bólowych muszą poczekać na wizytę w najbliższym możliwym terminie lub skorzystać z pomocy doraźnej (pogotowia stomatologicznego – patrz pkt 1).

Przed zabiegami pacjenci informowani są o skutkach planowanego leczenia oraz proszeni o wyrażenie zgody na odpowiednie zabiegi:

- leczenie endodontyczne - pobierz dokument
- leczenie chirurgiczne - pobierz dokument
- leczenie protetyczne - pobierz dokument
- zabiegi wybielania zębów - pobierz dokument

Lekarz nie udziela konsultacji telefonicznych.

 

4. Terminy wizyt

Pacjenci zapisywani są wg kolejności zgłoszeń. W przypadku braku pasujących terminów pacjent może zostać wpisany na listę oczekujących na wizytę.

Po zwolnieniu terminu przez pacjenta planowego, termin proponowany jest pacjentom z listy oczekujących.

Dopuszczalne są spóźnienia do 15 minut, po tym czasie lekarz może przyjąć następnego pacjenta.

 

5. Rękojmia

Na wykonane w gabinecie wypełnienia i uzupełnienia protetyczne udzielamy rocznej rękojmi. W przypadku konieczności uzasadnionej naprawy będzie ona wykonana w ciągu 14 dni od chwili zgłoszenia.

Reklamacja nie jest uwzględniana gdy:

- pacjent cierpi na bruksizm (zgrzytanie zębów);
- gdy na prośbę pacjenta wykonano ekonomiczny (oszczędny), a nie optymalny plan leczenia;
- gdy pacjent przerywa leczenie;
- gdy pacjent nie stosuje się do zaleceń lekarza dotyczących higieny jamy ustnej;
- gdy pacjent w przypadku uzupełnień protetycznych użytkuje je lub przechowuje niezgodnie z zaleceniami;
- gdy pacjent nie zgłasza się na wizyty kontrolne;
- gdy u pacjenta występuje postępujący zanik tkanek miękkich i twardych;
- gdy uzupełnienie protetyczne zostaje uszkodzone poza jaą ustna lub podczas wypadku;
- gdy pacjent nie wykonał odbudowy protetycznej po leczeniu kanałowym.

Powikłania w trakcie lub po leczeniu niepodlegające reklamacji:

- nadwrażliwość po wybielaniu zębów;
- szczękościsk;
- krwawienie po zabiegu, ropień, krwiak;
- bolesność tkanek miękkich po zabiegu;
- pęknięcie lub złamanie zęba;
- złe samopoczucie, podwyższona temperatura ciała;
- nadwrażliwość zęba po leczeniu;
- reakcje alergiczne;
- zaostrzenie współistniejących chorób.

Powikłania występujące po zabiegu mogą prowadzić do:

- powstania bólu;
- zaistnienia konieczności przyjmowania leków;
- nieplanowanego leczenia kanałowego;
- nieplanowanej ekstrakcji zęba, bądź zabiegu chirurgicznego (np. radektomia, resekcja, henisekcja)
- nieplanowanego leczenia protetycznego wskutek nieplanowanej ekstrakcji zęba;
- zmian w wyglądzie, w mówieniu, w trudności w spożywaniu pokarmów.

 

6. Odpłatność za zabiegi

Za świadczone usługi płatność następuje po każdej wizycie.

W przypadku prac protetycznych przed rozpoczęciem pracy protetycznej pacjent wpłaca zaliczkę w wysokości 40% wartości.